YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
 
Gazlı Söndürme Sistemleri Su Sisi Söndürme Sistemleri

Gazlı Söndürme Sistemleri

 

Su Sisi Söndürme Sistemleri

 

Sulu Söndürme Sistemleri (sprinkler sistemi) Tozlu Söndürme Sistemleri

Sulu Söndürme Sistemleri (sprinkler sistemi)

 

Tozlu Söndürme Sistemleri

 

FireDetec Otomatik Söndürme Sistemi (DLP Direkt Söndürme Sistemi)  
FireDetec Otomatik Söndürme Sistemi (DLP Direkt Söndürme Sistemi)  

 

DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİ

Mutfaklar, Çay Ocakları, Sobalar ve Bacalar 
Mutfaklar ve çay ocakları
 
MADDE 57- (1) Konutlar hariç olmak üzere, alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ve yemek fabrikaları ile bir anda 100'den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama,  gaz kesme ve uyarı tesisatının kurulması şarttır.
(2) Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması hâlinde, havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılması yasaktır.
(3) Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konumlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz.
(4) LPG kullanılan mutfaklarda, LPG tüpleri bodrum katta bulundurulamaz. LPG kullanılan mutfakların bodrum katta olması hâlinde; gaz algılayıcının ortamdaki gaz kaçağını algılayıp uyarması ile devreye giren ve gaz akışını kesen, otomatik emniyet vanası veya ani kapama vanası gibi bir emniyet vanasının ve havalandırmanın bulunması gerekir.
(5) Mutfaklarda doğalgaz kullanılması hâlinde, 112 nci maddede belirtilen esaslara uyulması şarttır.

 

 

YANGIN HİDRANTI VE YANGIN HİDRANT SİSTEMİ

Yerüstü Yangın Hidrantı
Yerüstü Yangın Hidrantı
Yangın Hidrant Sistemi
Yangın Hidrant Sistemi