İtfaiye Raporu

İtfaiye raporu (İtfaiye uygunluk belgesi) nedir?

İtfaiye raporu, yangın raporu olarak da tabir edilen, binaların iskân ve işletme ruhsatı alabilmesi için gerekli belgelerden bir tanesidir. Yönetmelikte ismi itfaiye uygunluk raporu ya da itfaiye uygunluk belgesi olarak geçmektedir. Bir işyerinin itfaiye raporu alabilmesi için içinde bulunduğu binanın Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun olması gerekmektedir.

İlgili yönetmelik, birçok detayı kapsamaktadır ve yapının şeklinden kullanım amacına kadar her türlü etmene göre düzenlemeler ve gereklilikler içermektedir. Bu yüzden kapsamlı yapılarda ya da spesifik iş kollarında itfaiye raporu alımında bir uzmanla çalışmak hem maliyet hem de zaman kazanmak açısından yerinde olacaktır. Bu gibi durumlarda bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İtfaiye uygunluk raporunu alabilmek için ilgili yönetmelik doğrultusunda aşağıdaki şartların ve önlemlerin uygunluğu gerekmektedir.

İtfaiye raporu (İtfaiye uygunluk belgesi) alabilmek İçin neler gereklidir?

 • Yapı malzemelerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu
 • Acil çıkış ve tahliye yollarının yangın yönetmeliğine uygunluğu
 • Yangın merdivenlerinin yönetmeliklere uygunluğu
 • Yangın güvenlik holleri ve yangın kapılarının uygunluğu
 • Yangın merdivenleri havalandırma sisteminin uygunluğu
 • Elektrik ve aydınlatma sistemlerinin yangın yönetmeliğine uygunluğu
 • Acil çıkış ve yönlendirme aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının uygunluğu
 • Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin uygunluğu
 • Yangın söndürme cihazlarının uygunluğu
 • Basınçlandırma sistemlerinin uygunluğu
 • Duman detektör tesisatının uygunluğu
 • Yangın söndürme sistemlerinin yönetmelik ve standartlara uygunluğu
 • Sulu yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu
 • Köpüklü yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu
 • Yangın dolap sistemlerinin uygunluğu
 • Yangın hidrantlarının uygunluğu
 • Gazlı yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu
 • Karbondioksit söndürme sistemlerinin uygunluğu
 • FM200 gazlı söndürme sistemlerinin uygunluğu
 • N2 Azot gazlı söndürme sistemleri
 • Argon gazlı yangın söndürme sistemleri

İtfaiye raporu (İtfaiye uygunluk belgesi) başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

 • Ruhsat ve denetim müdürlüğünden ya da internet sitelerinden temin edilebilecek müracaat formu
 • İmza sirküleri ya da vekâletname
 • Kira kontratı

İtfaiye raporunun (İtfaiye uygunluk belgesi) amacı nedir?

İtfaiye raporunun amacı, kamu kurumları, özel kuruluşlar veya gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapının, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve çıkabilecek bir yangın sebebiyle oluşabilecek can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını gerçekleştirmektir.

İtfaiye raporu (İtfaiye uygunluk belgesi) nereden alınır? Nereye başvurulur?

Müracaatlar, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yangın Önlem Amirliği kayıt bölümünden başvuru formu doldurularak yapılır.

İlçe Belediye Başkanlıklarından çalışma ruhsatı alacak olan işletmeler ilçe belediye başkanlığına başvuru yapacak olup alınan başvurular İtfaiye Görüş Programı üzerinden yetkili kullanıcılar tarafından çevrimiçi olarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yangın Önlem Amirliğine iletilecektir.

İlçe Belediye Başkanlıklarından çalışma ruhsatı alacak olan işletmeler için müdürlüğe doğrudan müracaat alınmamaktadır.

İtfaiye Ruhsatı / İtfaiye Uygunluk Raporu İçin Bizimle İletişime Geçin!

 Ruhsat alımı için uzman mühendis kadromuzla çalışabilir, ve bu süreci en sıkıntısız ve masrafsız şekilde geçebilirsiniz! Detaylar için lütfen tıklayın!